زلزله 2.1 ریشتری در بافق

به موازات وسعت استان کرمان، گسل‌هایی در این منطقه ایجاد شده است به گونه‌ای که این استان همچون جزیره‌ای در میان ۱۳ گسل فعال قرار گرفته است.

ردیف نام گسل طول گسل (کیلومتر)
۱ نایبند ۳۵۰
۲ لکرکوه ۵۶
۳ راور ۱۰۰
۴ بهاباد ۷۰
۵ کوهبنان ۱۶۰
۶ تیگور ۴۰
۷ پاسو ۴۰
۸ بازرگان
۹ شرق سیرچ ۶۰
۱۰ گوک ۱۰۰
۱۱ شهداد ۱۲۰
۱۲ باغین-بافق ۱۰۰
۱۳ بم ۱۰

در هفته گذشته بزرگترین زلزله در هجدک کرمان با بزرگای ۵ ریشتر رخ داد. شرح زلزله‌های هفته گذشته به این شرح است:

شنبه ۲۵ شهریور

در کنارتخته استان فارس زلزله ۲٫۳، خانه زنیان استان فارس زلزله ۲٫۹، شوسف استان خراسان جنوبی زلزله ۲٫۹، شربیان استان آذربایجان شرقی زلزله ۲، خوراسگان استان اصفهان زلزله ۲، چغلوندی استان لرستان زلزله ۲٫۲ و سومار استان کرمانشاه زلزله‌های ۲٫۲ و ۲٫۴ و ۲٫۱ ریشتری به ثبت رسیده است.

در گمیش تپه استان گلستان زلزله ۳٫۱ ریشتری رخ داده است. کانون این زمینلرزه که در عمق ۱۰ کیلومتری بوده در ۲۱ کیلومتری گمیش تپه،۳۳ کیلومتری سیمین شهر و ۴۰ کیلومتری بندر ترکمن استان گلستان بوده است.

در فاریاب استان کرمان نیز زلزله ۳٫۱ ریشتری گزارش شده است. عمق این زلزله در ۸ کیلومتری و کانون آن در ۳۹ کیلومتری فاریاب استان کرمان، ۴۸ کیلومتری سرگز استان هرمزگان و ۵۶ کیلومتری ارزوئیه استان کرمان بوده است.

یکشنبه ۲۶ شهریور

در تخت استان هرمزگان زلزله ۲٫۵، جهرم استان فارس زلزله ۲٫۴ و تنگ ارم استان بوشهر زلزله ۲٫۷ گزارش شده است.

سومار کرمانشاه نیز با زلزله ۳٫۱ ریشتر لرزید. این زلزله در عمق ۸ کیلومتری و در کانون  ۳۸ کیلومتری سومار، کرمانشاه، ۵۵ کیلومتری صالح آباد ایلام و ۶۷ کیلومتری چوار ایلام رخ داده است.

دوشنبه ۲۷ شهریور

در سرگز استان هرمزگان زلزله ۲٫۹، حصار گرمخانه استان خراسان شمالی زلزله ۲٫۵، گهواره استان کرمانشاه زلزله ۲٫۱، سلفچگان استان قم زلزله ۲٫۲، سمنان زلزله ۲٫۲، قوچان استان خراسان رضوی زلزله ۲، ترک استان آذربایجان شرقی زلزله ۲٫۳، میانرود استان خوزستان زلزله ۲٫۴ و میداود استان خوزستان زلزله ۲٫۲رخ داده است.

در سومار استان کرمانشاه زلزله ۳ ریشتری در عمق ۸ کیلومتری رخ داده است.این زلزله در ۲۷ کیلومتری سومار استان کرمانشاه، ۵۵ کیلومتری صالح آباد و ۶۱ کیلومتری زرنه استان ایلام رخ داده است.

در بیرم استان فارس نیز زلزله ۳ ریشتری به ثبت رسید. کانون این زلزله که در عمق ۸ کیلومتری بوده در ۴ کیلومتری بیرم، ۲۱ کیلومتری اشکنان و ۲۶ کیلومتری اهل استان فارس بوده است.

در اهواز استان خوزستان زلزله ۳٫۳ ریشتر گزارش شده است. این زلزله در عمق ۷ کیلومتری و کانون آن در ۳۵ کیلومتری اهواز، ۴۲ کیلومتری حمیدیه و ۵۲ کیلومتری هویزه استان خوزستان بوده است.

سه شنبه ۲۸ شهریور

قطور استان آذربایجان غربی با زلزله ۲٫۳، میانرود استان خوزستان با زلزله ۲٫۴، زیرآب استان مازندران با زلزله ۲٫۳، بهاباد استان یزد با زلزله ۲٫۱، گردکشانه استان آذربایجان غربی با زلزله ۲٫۳ لرزیدند.

در زرآباد استان آذربایجان غربی زلزله ۲، آبگرم استان قزوین زلزله ۲، بافق استان یزد زلزله ۲٫۱، مورموری استان ایلام زلزله ۲٫۳، کوهبنان استان کرمان زلزله ۲٫۷، محلات استان مرکزی زلزله ۲٫۳، ارزوئیه استان کرمان زلزله ۲٫۸، چمگردان استان اصفهان زلزله ۲٫۲، امیریه استان سمنان زلزله ۲٫۷، سفید سنگ استان خراسان رضوی زلزله‌ ۲٫۲ و عشق اباد استان خراسان رضوی زلزله ۲٫۲ ریشتری گزارش شده است.

در بستک استان هرمزگان زلزله ۳٫۲ ریشتری رخ داد. این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری و در ۱۹ کیلومتری بستک، ۲۰ کیلومتری کوخرد و ۳۷ کیلومتری جناح استان هرمزگان به ثبت رسیده است.

در اوز استان فارس نیز زلزله‌ای به بزرگای ۴٫۸ رخ داده است. این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری و کانون آن در ۱۵ کیلومتری اوز، ۲۲ کیلومتری بنارویه و ۲۶ کیلومتری گراش استان فارس بوده است.

زلزله ۳٫۸ ریشتری در کلات استان خراسان رضوی از دیگر رخدادهای مهم روز ۲۸ شهریور بوده است. این زلزله در عمق ۸ کیلومتری و کانون آن در ۱۰ کیلومتری کلات، ۲۲ کیلومتری شهرزو و ۳۷ کیلومتری حسن آباد لائین نو استان خراسان رضوی گزارش شده است.

چهارشنبه ۲۹ شهریور

زمین لرزه‌های روز ۲۹ شهریور با زلزله مهم ۳٫۹ ریشتری در چرام استان کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد. این زلزله در عمق ۶ کیلومتری بوده که کانون آن در ۲۴ کیلومتری چرام، ۲۶ کیلومتری گراب سفلی و ۳۱ کیلومتری مارگون استان کهگیلویه وبویراحمد گزارش شده است.

زلزله ۲٫۵ و ۲٫۳ ریشتری گراب سفلی استان کهگیلویه و بویراحمد، ۲ ریشتری میداو استان خوزستان، ۲٫۲ و ۲٫۸ و ۲٫۷ ریشتری هجدک استان کرمان، ۲ و ۲٫۲ ریشتری شهداد استان کرمان و  ۲ ریشتری کرمان از جمله رخدادهای لرزه‌ای این روز بوده است.

در فیروزکوه استان تهران نیز زلزله ۱٫۵ ریشتری در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد. این زلزله در ۲۳ کیلومتری فیروزکوه استان تهران،۲۶ کیلومتری آلاشت و ۲۸ کیلومتری پل سفید استان مازندران رخ داده است.

در سرگز استان هرمزگان زلزله ۳٫۱ ریشتری رخ داد. این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری و ۲۷ کیلومتری سرگز هرمزگان، ۳۳ کیلومتری فاریاب کرمان و ۳۷ کیلومتری زیارتعلی هرمزگان گزارش شده است.

بزرگترین زلزله هفته گذشته در هجدک کرمان با بزرگای ۵ ریشتری به ثبت رسید. این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری و کانون ۳۹ کیلومتری هجدک، ۴۴ کیلومتری شهداد و ۴۸ کیلومتری چترود استان کرمان بوده است.

در هجدک کرمان همچنین زلزله‌های دیگری با بزرگای ۳٫۱ در عمق ۱۰ کیلومتری و ۳٫۳ ریشتری در عمق ۱۲ کیلومتری به ثبت رسیده است.

پنجشنبه ۳۰ شهریور
در کیاسر استان مازندران زلزله‌های ۲٫۸ و ۲٫۴، فیروز آباد استان فارس زلزله ۲٫۷، بوشهر استان بوشهر زلزله ۲٫۸، سفید سنگ استان خراسان رضوی زلزله ۲٫۵، زرآباد استان آذربایجان غربی زلزله ۲، هجدک استان کرمان زلزله ۲٫۶ و ۲٫۲ و سلفچگان استان قم زلزله ۲ ریشتری رخ داد.

در فیروز آباد استان فارس زلزله ۳٫۳ ریشتر رخ داد. این زلزله درعمق ۸ کیلومتری و کانون آن در ۱۴ کیلومتری فیروز آباد، ۱۹ کیلومتری میمند و ۳۲ کیلومتری دوزه استان فارس به ثبت رسیده است.

بعد از آن دو زلزله مهم دیگر با بزرگای ۳٫۱ و ۳ ریشتر در اعماق ۲۰ و ۱۳ کیلومتری رخ داده است.

در صحنه استان کرمانشاه نیز زلزله ۴٫۴ ریشتری در عمق ۱۰ کیلومتری گزارش شد. این زلزله در ۱۱ کیلومتری صحنه، ۲۳ کیلومتری میان راهان و ۲۴ کیلومتری سنقر استان کرمانشاه بوده است.

در دهدز استان خوزستان زلزله ۳٫۷ ریشتری در عمق ۵ کیلومتری نیز به ثبت رسیده است. این زلزله در ۲۹ کیلومتری دهدز خوزستان، ۳۰ کیلومتری دشتک استان چهارمحال وبختیاری و ۳۷ کیلومتری ایذه، خوزستان رخ داده است.

بندر عبارس استان هرمزگان نیز با زلزله ۳٫۴ ریشتری لرزیذ. این زلزله در عمق ۲۹ کیلومتری بندرعباس، ۳۵ کیلومتری فین و ۴۳ کیلومتری درگهان استان هرمزگان گزارش شد.

هجدک استان کرمان نیز بار دیگر در هفته گذشته زلزله ۴٫۸ ریشتری را تجربه کرده است. این زلزلع در عمق ۱۰ کیلومتری و کانون آن در ۳۹ کیلومتری هجدک، ۴۶ کیلومتری شهداد و ۴۹ کیلومتری چترود استان کرمان بوده است.

این منطقه نیز زلزله ۳٫۳ ریشتری را پشت سر گذاشته است. این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری بوده است.

جمعه ۳۱ شهریور

شیروان خراسان شمالی با زلزله ۲٫۵، سفید سنگ استان خراسان رضوی با زلزله۲، کنگاور استان کرمانشاه با زلزله ۲ و هجدک استان کرمان با زلزله ۲٫۹ ریشتری لرزیدند.

منبع: ایسنا

دیدار با تنها دلبر تهران

دلبر حالا منتظر گروهی آلمانی است که شاید این بار با تلاش و لقاح مصنوعی، بارداری اش به نتیجه برسد.

بین اتوبان های پر ترافیک حکیم و همت، جایی که برج میلاد بلندی اش را به رخ تهران می کشد، خانه کوشکی و دلبر است. تنها دو یوزپلنگ تهران که برخلاف معدود یوزپلنگ های ایرانی در اسارت زندگی می کنند و بسیاری چشم به راه این هستند که کوشکی و دلبر روزی خانواده ای را تشکیل دهند تا پروژه تکثیر در اسارت یوزپلنگ ایرانی ادامه داشته باشد.

۹ شهریور روز ملی یوزپلنگ بود، روزی که یادآور حادثه تلخ کشته شدن توله های یوزپلنگ در بافق یزد در دهه ۷۰ است. ماریتا، یوزپلنگ باقی مانده از این حادثه هم روزگاری در پارک پردیسان زندگی می کرد. جایی که اکنون دلبر و کوشکی بعد از موافقت ها و مخالفت ها متعدد سکنی داده شده اند. چند هفته پس از روز ملی یوزپلنگ اخبار ضد و نقیض از وضعیت دلبر و احتمال وجود عفونت رحمی، مسئولان پروژه حفاظت یوزپلنگ و سازمان محیط زیست را مجاب کرد در نشست خبری آخرین وضعیت این گونه در معرض انقراض و وضعیت کوشکی و دلبر را تشریح کنند. پس از این نشست نیز برخی از خبرنگار از دلبر بازدید کردند.

تنها دلبر تهران، این روزها زیر سایه برج میلاد برای خود قلمروای ایجاد کرده و با غرور از فراز تپه ای در میانه آن، مهمانان ناخوانده اش را تماشا می کند. در روزهای که فضای مجازی پر از بحث راجع به وضعیت او و یوزپلنگ های ایرانی است، او به نظر سر حال است. زیر چشمی مهمانانش را برانداز می کند و از بحث های پر تعداد پیرامون وضعیتش نیز بی خبر است. براساس گفته های هومن جوکار، مسئول پروژه حفاظت، دلبر یکبار پس از انتقال به تهران باردار بوده که به دلیل مشکلات جسمی سقط شده است. پس از آن عفونت رحمی رخ داده است. عفونتی که برخی مدعی وجودش بودند حالا براساس آخرین بازدید دامپزشکان دیگر وجود ندارد. جوکار حالا می گوید پروژه در تلاش است تا با کمترین دخالت ها یا با تعبیر او روشهای کمتر پرخاشگرانه، شرایط بارداری را برای دلبر فراهم کند. به همین منظور گروهی از آلمان بزودی به پردیسان خواهد آمد تا لقاح مصنوعی را در دستور کار قرار دارند، چون آنطور که می گویند دیگر امکانی برای بارداری طبیعی وجود ندارد. هر چند معماریان، دامپزشک پردیسان نیز می گوید این اقدامات الزاما منتهی به نتیجه نخواهد شد. با این حال پس براساس توضیحات جوکار پس از لقاح مصنوعی، ivf و رحم جایگزین نیز می تواند راهکارهای دیگری باشد.

دلبر حالا یکی از چهار یوزپلنگ ماده و یکی از دو یوزپلنگ در اسارت است. براساس مستندات و تصاویر در طی سه ماه گذشته تنها ۱۹ یوزپلنگ در طبیعت مشاهده شده که با احتساب ماده یوزپلنگی که به تازگی حضورش در مناطق آزاد شاهرود ثبت شده، تنها سه یوز ماده هستند.

براساس اعلام مجید خرازیان مقدم، مدیر کل دفتر حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست پروژه تکثیر یوزپلنگ در اسارت با توجه به وضعیت فعلی جمعیت یوزپلنگ ها در طبیعت به طور جدی دنبال خواهد شد و حالا خیلی ها چشم به راه توله های کوشکی و دلبر هستند تا حداقل ژن این گونه را حفظ کنند. با این حال آن دو فارغ از این بیم و امیدها زیر آسمان گاهی آبی، گاهی خاکستری تهران روزگار می گذرانند و تبدیل به تنها یوزپلنگ های تهران شده اند.

منبع : میزان

مسابقه تیم های فوتبال جوانان انصار بافق و فولاد یزد طبق مقررات برگزار شده است

مسئول کمیته مسابقات هیات فوتبال استان یزد گفت: برگزاری مسابقه بین تیم های جوانان انصار بافق و فولاد یزد طبق مقررات و با حضور نیروی انتظامی ، آمبولانس و پزشکیار برگزار شده است.

علیرضا میرجلیلی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اتفاقات ایجاد شده در پایان این بازی افزود: مسابقه بین تیم های انصار بافق و فولاد یزد در هفته سوم لیگ برتر جوانان استان یزد در زمین ورزشگاه کارگران برگزار شد.
وی ادامه داد: این مسابقه در چارچوب مقررات تا پایان و مهلت مقرر برگزار شد و بازیکنان دو تیم به همراه کادرفنی و سرپرستی خود به رختکن ها رفتند.
میرجلیلی ادامه داد: یکی از بازیکنان تیم انصار بافق با هواداران خود که هنوز داخل رختکن نشده بودند با تماشاگران حاضر در سکوی ورزشگاه درگیری لفظی پیدا نمودند.
وی خاطر نشان کرد: بعد از این جریان تعدادی از بازیکنان تیم انصار بافق از فنس ورزشگاه بالا رفته و روی سکو با تماشاگرها درگیری فیزیکی پیدا کردند که به رغم وساطت عوامل برگزار کننده نتیجه ای در بر نداشت.
مسئول کمیته مسابقات هیات فوتبال استان یزد گفت: در برخی شبکه های اجتماعی و سایت ها مطالبی در خصوص این دیدار منعکس شده که واقعیت ندارد و تمام مسابقات طبق مقررات برگزار می شود.
میرجلیلی گفت: گزارشی در خصوص مسائل بعد از این بازی تهیه که برای بررسی و تصمیم به هیات فوتبال تسلیم که قطعا با دقت نظر، موضوع بررسی و اقدام های لازم بعمل خواهد آمد.
وی ابراز امیدواری کرد تا رسانه های مختلف و شبکه ها برای انعکاس اخبار و مسائل همواره اصول اخلاقی و حرفه ای را در نظر گرفته و از تشویش اذهان عمومی خودداری کنند.
در مسابقات لیگ برتر جوانان استان یزد ۶ تیم بصورت دوره ای مسابقات خود را برگزار کردند که در پایان تیم شهدای بافق به مقام قهرمانی رسید.

جزئیات حادثه اتوبوس راور در جاده بافق

به گزارش بافق پویا به نقل از کاروانسرا؛ حوالی ساعت ۸:۴۰ صبح امروز اتوبوس راور_یزد در نزدیکی گزستان بعد از شهر کوهبنان به یکباره به دلیل نقص فنی میل تعادلش می برد که خوشبختانه راننده، اتوبوس را کنترل و در کنار جاده متوقف می کند.

در این حادثه که منجر به رعب و وحشت مسافران شد خوشبختانه به هیچ یک از مسافرین آسیبی نرسید.

اما با توجه به اینکه در این سالها به علت معضل بیکاری در راور، جمع زیادی از همشهریانمان برای کار و گذران زندگی به شهرهای استان یزد بخصوص بافق و خود یزد مهاجرت کرده اند و پس از تعطیلات آخر هفته گذشته، ملزم به حضور در محل کار خود بودند،پس از توقف اتوبوس، مجبور شدند با چند خودروی سواری عبوری خود را به یزد و بافق برسانند و بقیه مسافرین نیز در حال برگشت به سمت یک آبادی با سرعت کم هستند تا پس از تعمیر اتوبوس به سمت یزد حرکت کنند.

اما حیرانی مسافران باعث اعتراض آنها شده و خواستار تامین اتوبوسی دیگر برای عزیمت خود به سمت یزد هستند که متاسفانه چنین اقدامی تاکنون صورت نگرفته است.

اما در راستای همین اعتراضات خبرنگار کاروانسرا طی تماسی تلفنی با راننده این اتوبوس در ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه علت معطلی مسافران و اقدامات انجام شده برای رساندن مسافران به یزد را جویا می شود که ابتدا راننده اتوبوس با بیان اینکه این حادثه نیم ساعت پیش اتفاق افتاده است!! در رابطه با اتوبوس جایگزین نیز خطاب به خبرنگار ما می گوید آیا شما هزینه را می پردازید!؟

1202719
اما با توجه به این اظهارات راننده و اینکه خط راور_یزد فقط همین یک اتوبوس را دارا می باشد، میطلبد با توجه به اینکه در این سالیان، شاهد اقدام قابل ملاحظه ای ازز سوی مسئولین برای اشتغال زایی در راور و بازگشت مهاجرین به این شهرستان نبوده ایم لااقل با تقویت ناوگان عمومی بخصوص برای محور راور_یزد برنامه ریزی صورت گیرد!

شایان ذکر است: طبق آخرین تماس تلفنی با راننده، این اتوبوس در موری آباد کوهبنان در حال تعمیر است و طبق گفته وی، اتوبوس جایگزینی از کوهبنان برای انتقالل مسافران در راه است.

دستگيري زن و شوهر موادفروش

به گزارش بافق پویا به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ فرهاد بیگلری اظهار داشت: مأموران مبارزه با موادمخدر شهرستان بافق در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و هنگام گشت‌زنی در سطح شهر به یک دستگاه خودرو مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

بیگلری افزود: مأموران در بازرسی دقیق از خودرو مقادیر زیادی موادمخدر از نوع تریاک به صورت بسته‌بندی و آماده توزیع را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بافق با بیان اینکه این زن و شوهر به فروش موادمخدر در سطح شهر اعتراف کردند، یادآور شد: هر دو متهم تحویل مراجع قانونی شدند.

توقيف 108 دستگاه وسيله نقليه متخلف در بافق

مأموران پلیس راهور شهرستان بافق در اجراي طرح برخورد با رانندگان متخلف، تعداد ۱۰۸ دستگاه وسيله نقليه متخلف را در بهمن ماه سالجاری توقيف كردند.

به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس، فرمانده انتظامی شهرستان بافق در این باره گفت: در راستاي اجراي طرح برخورد با رانندگان متخلف، مأموران پلیس راهور این شهرستان با رانندگان متخلف برخورد و وسایل نقليه آنها را متوقف كردند.

بیگلری ادامه داد: در اين راستا، مأموران پلیس راهور شهرستان در بهمن ماه سالجاری تعداد ۹۲ دستگاه موتورسيكلت و ۱۶ دستگاه خودرو را توقيف و به پاركينگ انتقال دادند.

فرمانده انتظامي شهرستان بافق از شهروندان خواست؛ با رعايت قوانين و مقررات، پليس را در خدمت‌رساني ياري كنند چرا كه امنيت با قانون‌مداري حاصل مي‌شود.

واژگونی دو خودرو در کیلومتر 45 محور بافق-سبزدشت

به گزارش بافق پویا؛ صبح امروز ساعت ۸:۴۰ همزمان دو خودرو پژو ۴۰۵ و ام وی ام در کیلومتر ۴۵ محور بافق _سبزدشت واژگون شد.

بر اثر این حادثه دو سرنشین خودرو پژو راهی بیمارستان شدند که مصدومین پس از انجام اقدامات پیش بیمارستانی توسط اورژانس ۱۱۵ کوشک به مرکز درمانی ولیعصر بافق منتقل شدند.

یک کشته و یک مجروح در واژگونی سمند در بافق

فرمانده انتظامی شهرستان بافق گفت: واژگونی خودرو در محور بافق، منجر به فوت یکی از سرنشینان خودرو و مجروح شدن یک نفر دیگر شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از یزد به نقل از پایگاه خبری پلیس، فرهاد بیگلری اظهار داشت: با اعلام خبر یک فقره
واژگونی خودرو در محور بافق، بلافاصله مأموران پلیس راه بافق – بهاباد برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.
بیگلری افزود: مأموران در محل مشاهده کردند یک دستگاه خودرو سمند به علت سرعت غیرمجاز از جاه منحرف و واژگون شده است.
وی بیان کرد: در این حادثه یکی از سرنشینان خودرو در دم فوت شده و یک جوان ۱۲ ساله نیز از ناحیه سر به شدت مجروح شده که توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد.
فرمانده انتظامی شهرستان بافق خاطرنشان کرد: تفاوت رانندگی شتاب زده و رانندگی با سرعت مطمئن، فاصله بین مرگ و زندگی یا نقص عضو و سلامتی است.

کاهش ده درصدی تلفات جاده ای درسالجاری

در ده ماهه امسال تلفات جاده ای سه درصد کاهش داشته است.

فرمانده پلیس راه استان یزد گفت:۷۰ درصد سوانح منجر به فوت استان ناشی از خواب آلودگی و خستگی بوده است .

سرهنگ مظفری به آموزشهای پلیس در جهت کاهش سوانح جاده ای اشاره کرد وافزود: ارائه آموزشهای چهره به چهره به رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی و رفع نقاط حادثه خیز در محور بافق یزد و گردنه علی آباد از مهمترین اقدامات در جهت کاهش تصادفات جاده ای بوده است .

خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد

توقیف 5 دستگاه خودروی سواری با 80 میلیون ریال خلافی در بافق

فرمانده انتظامی شهرستان بافق از توقیف پنج دستگاه خودرو با ۸۰ میلیون ریال خلافی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش واحد دریافت خبر یزدفردا:، سرهنگ “فرهادبیگلری” در این خصوص گفت: مأموران پلیس راهور شهرستان بافق در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و به دنبال گشت زنی در سطح شهر و كنترل دوربین های سیستم مانیتورینگ موفق شدند پنج خودرو را با خلافی بالا توقیف كنند.

سرهنگ بیگلری افزود: خلافی این خودروها در مجموع بالغ بر ۸۰ میلیون ریال بود كه همگی جهت سیر مراحل قانونی به پاركینگ منتقل شدند.

وی با تاكید بر رعایت و احترام به قوانین و مقررات رانندگی توسط رانندگان، تصریح كرد: حضور رانندگان متخلف در جاده ها موجب افزایش تصادفات و خسار های جبران ناپذیر می شود.

فرمانده انتظامی شهرستان بافق در پایان از شهروندان درخواست كرد: از وضعیت جرائم رانندگی خود اطلاع حاصل کرده و در صورت داشتن تخلف رانندگی در موعد مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام کنند تا از توقیف وسیله نقلیه آن ها در سیستم راهور جلوگیری شود.
سرهنگ “فرهادبیگلری” فرمانده انتظامی شهرستان بافق ادامه داد: مأموران پلیس راهور شهرستان، در راستای قانون رسیدگی به تخلفات وسایل نقلیه، با اجرای طرح برخورد با تخلفات در سطح معابر درون شهری، یك دستگاه خودروی سوناتا را به علت نبستن کمربند ایمنی متوقف كردند.

وی افزود: با استعلام انجام شده مشخص شد كه این خودرو دارای ۵۶ تخلف و مبلغ ۳۲ میلیون ریال خلافی می باشد كه خودرو جهت سیر مراحل بعدی به پاركینگ منتقل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بافق خاطرنشان كرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی نشانه شخصیت راننده است و شهروندان باید با عمل به قوانین و مقررات، در جهت تعالی فرهنگ جامعه خود بكوشند.

یزدفردابا اندکی تغییر

شناسایی و دستگیری عامل 20 فقره سرقت احشام در بافق

فرمانده انتظامی شهرستان بافق از شناسایی و دستگیری سارق احشام از دامداری های این شهرستان خبر داد .
سرهنگ «فرهادبیگلری» با اشاره ضرورت همراهی اقشار مختلف جامعه در راستای تأمین امنیت عمومی، اظهار کرد: با توجه به اعلام خبرهایی مبنی بر سرقت دام از دامداری های شهرستان بافق، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس این شهرستان قرار گرفت .
وی گفت: ماموران پلیس آگاهی با انجام کار اطلاعاتی و تلاش شبانه روزی، سرنخ هایی از متهم ۳۲ ساله به دست آورده و پس از اخذ مجوز قضائی وی را در مخفیگاهش دستگیر و برای بازجویی به اداره پلیس منتقل کردند .
فرمانده انتظامی شهرستان بافق افزود: متهم در بازجویی های انجام شده در ابتدا منکر هرگونه سرقتی شد اما در نهایت به سرقت ۸۸ راس دام از دامداری های شهرستان بافق طی ۲۰ فقره سرقت اعتراف کرد .
این مقام مسئول در پایان با اشاره به شناسایی مالباختگان این پرونده، خاطرنشان کرد: ماموران پلیس، مالخر این پرونده را نیز شناسایی و دستگیر کردند.

ایسنا

آتش زدن منزل برای جلب توجه همسر

ماموران پلیس آگاهی شهرستان بافق خانمی را که برای جلب توجه و محبت همسرش، منزل خود را به آتش کشیده بود دستگیر کردند.

به گزارش روز پنجشنبه پایگاه خبری پلیس، به دنبال اطلاع از آتش سوزی یک باب منزل در خیابان امام شهرستان بافق، مأموان پلیس آگاهی این شهرستان با حضور در محل، تحقیقات خود را آغاز کردند.
مأموران در تحقیقات اولیه از اعضای خانواده و همسایه ها به نتیجه ای نرسیدند تا اینکه با اقدامات پلیسی، متوجه شدند که زن جوان به دلیل اختلافات جزئی با همسرش، زمانی که وی در منزل نبوده خانه را به آتش کشیده است.
متهمه در بازجویی ها به افسر پرونده گفت: برای جلب مهر و محبت همسرم این آتش سوزی را به راه انداختم تا توجه او به من بیشتر شود.
سرهنگ فرهادبیگلری فرمانده انتظامی بافق در رابطه با این خبر افزود: خانواده ها سعی کنند با صحبت و آرامش، مشکلات خود را حل کنند و چنانچه به نتیجه موردنظر دست نیافتند؛ مراجعه به کارشناسان مجرب مرکز مشاوره بسیار موثر و کارساز است.

اختلاف خانوادگی مغازه ای را به آتش کشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ فرهاد بیگلری اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان بافق با اطلاع از حریق یک باب مغازه در یکی از خیابان های شهرستان بافق بلافاصله برای بررسی موضوع در صحنه حاضر شدند .
وی ادامه داد: با تحقیقات لازم مشخص شد که دو برادر به علت اختلاف خانوادگی با صاحب مغازه اقدام به آتش زدن مغازه کردند که هر دو توسط پلیس شناسایی و دستگیر شدند .
فرمانده انتظامی شهرستان بافق عنوان کرد: رفتارهای خشونت آمیز در هر حالتی می تواند تبعات زیادی در ابعاد مختلف برای جامعه داشته باشد، بنابراین باید همیشه تجربیات و پیامدهای رفتارهای پرخاشگرانه خود را به یاد داشته باشیم و نتایج آن را ارزیابی کنیم.
بیگلری افزود: باید باور داشته باشیم که رسیدن به راه حل منطقی و معقولِ مشکلات، تنها با آرامش و تأمل امکان پذیر است.

تصادف جاده باقر آباد بافق 8 مصدوم به جای گذاشت

به گزارش بافق پويا به نقل از بافق خبر؛ عصر امروز حدود ساعت ۱۵ تصادف دو دستگاه خودرو و سه دستگاه موتور سیکلت در جاده باقر آباد شهرستان بافق رخ داد.

این حادثه ۸ مصدوم به جای گذاشت که مصدومین توسط دودستگاه آمبولانس ۱۱۵ و یک دستگاه آمبولانس درمانگاه آهنشهر بافق به بیمارستان ولی عصر(عج) این شهرستان منتقل شدند.

واژگونی وانت پیکان در جاده بافق-یزد دو مصدوم بجای گذاشت

به گزارش بافق پویا به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان از یزد؛ سعید ملکزاده رئیس اورژانس ۱۱۵ بافق از واژگونی وانت پیکان در جاده فرعی بزرگراه بافق –یزد بعد از پل هوایی مرحوم اسدی خبر داد.

ملکزاده افزود:این حادثه ساعت ۱۰:۴۲ صبح امروز به وقوع پیوست که دو نفر مصدوم بر جای گذاشت.

وی گفت:یکی از مصدومین در محل حادثه سرپایی مداوا شد و مصدوم دیگر توسط اورژانس ۱۱۵ بافق به بیمارستان ولیعصر (عج) این شهرستان منتقل شد.

تصادف شدید ۲ کامیون در جاده چاه گز بافق بدون صدمات جانی

به گزارش بافق پویا، «جعفر حسن پور» در این باره تصریح کرد: این دو دستگاه کامیون حمل بار که در مسیر جاده چاه گز (کیلومتر۶۰محور بافق به سمت معدن چاه گز) در حال تردد بودند، به صورت رودرور با هم برخورد کردند که بر اثر شدت برخورد یکی از کامیون ها که حامل سنگ و دیگری خالی از بار بود، در هم تنیده می شوند.
وی افزود: پس از اعلام این حادثه به جمعیت هلال احمر، دو تیم و دو خودرو نجات و آمبولانس به منطقه اعزام شدند.
حسن پور ادامه داد: به دلیل شدت تصادف و مشکل رهاسازی مصدومان، از واحد ایمنی شرکت سنگ آهن نیز درخواست کمک شد و نهایتاً پس یک ساعت و چهل دقیقه، یکی از مصدومان سرپایی و دیگری به علت وخامت حال تحویل اورژانس داده شد.
رییس جمعیت هلال احمر شهرستان بافق از کلیه نیروهای امدادی در این حادثه به ویژه اورژانس ۱۱۵، ایمنی شرکت سنگ آهن و نیروی انتظامی و پلیس راه تقدیر و تشکر کرد.

کشف محموله میلیاردی انواع کالای قاچاق در بافق

فرمانده انتظامی شهرستان بافق از توقیف یک دستگاه تریلر و کشف یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال انواع کالای قاچاق خبر داد .
به گزارش ایسنا- منطقه یزد، سرهنگ«فرهادبیگلری»، با اشاره به ضرورت هم افزایی عمومی در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار کرد: ماموران در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه تریلر مشکوک شدند و خودرو را متوقف کردند .
وی افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو ۴۲۰ ثوب البسه، دو هزار و ۵۰۰ قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی و همچنین ۱۲۰ حلقه لاستیک خارجی فاقد مجوز گمرکیرا کشف کردند .
بیگلری با بیان این که ارزش محموله کشف شده برابر نظر کارشناسان یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال برآورد شده است، گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و تحویل مراجع قانونی شد .
فرمانده انتظامی شهرستان بافق در پایان با اشاره به این که متهم محموله قاچاق را از استان های جنوبی بارگیری و قصد انتقال به تهران را داشت، خاطرنشان کرد: امروز تجارت پنهان و بعضاً آشکار قاچاق کالا زیان های فراوانی از نظر اقتصادی و فرهنگی به کشور وارد کرده و باعث ایجاد اشتغال کاذب و بالا رفتن نرخ رشد بیکاری شده است .

توقیف خودروی سواری با 20 میلیون ریال خلافی در بافق

مأموران پلیس راهور شهرستان بافق، خودرویی را که قریب به ۲۰ میلیون ریال خلافی داشت، توقیف کردند.

در راستای اجرای قانون رسیدگی به تخلفات، مأموران گشت پلیس راهور شهرستان بافق با اجرای طرح برخورد با تخلفات در سطح معابر درون شهری یک دستگاه خودرو سواری را که دارای خلافی حدود ۲۰ میلیون ریال بود توقیف و جهت سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل کردند.

سرهنگ بیگلری فرمانده انتظامی شهرستان بافق از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، با سرعت مطمئنه در سطح معابر درون و برون شهری حرکت کنند و مراقب اعمال و رفتار ترافیکی خود باشند چرا که اعمال ترافیکی آنها با دوربین‌های سطح شهر کنترل می‌شود.

توقیف کامیون با 12 تن اضافه تناژ در پلیس راه “بافق- بهاباد”

رئیس پلیس راه استان یزد گفت: تریلی “ولوو” که با ۱۲ تن اضافه¬بار در محور بافق به بهاباد در حال تردد بود توقیف و روانه پارکینگ شد.

سرهنگ احمد مظفری اظهار داشت: ماموران پلیس راه “بافق- بهاباد” هنگام گشت زنی و کنترل خودروهای عبوری یک‌دستگاه تریلی “ولوو” را به علت تخلفات رانندگی متوقف کردند.

وی افزود: با توجه به مشکوک بودن کامیون به اضافه تناژ، خودرو به باسکول توزین هدایت و پس از انجام وزن، مشخص شد این خودرو دارای ۱۲ تن اضافه بار می‌باشد که به همین منظور خودرو روانه پارکینگ شد.

احمد مظفری با بیان اینکه راننده خودرو برای انجام اقدامات قانونی به سازمان حمل و نقل و پایانه بار استان یزد معرفی شد، به رانندگان توصیه کرد علاوه بر رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از وضعیت فنی خودروهای خود نیز اطمینان حاصل نمایند.