آش روباجاش بردن

رئیس کمیته صنایع معدنی مجلس:

واگذاری اصل معدن تخلف است.تنهاامتیازبهره برداری معدن امکان دارد

کاریکاتور: محمد باقر قائمی

اش باجاش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.