دوره دانش افزایی و مهارت «شبکه های ماهواره ایی»

با همت مدرسه علمیه الزهرا(س) بافق دوره دانش افزایی و مهارت تحت عنوان شبکه های ماهواره ای با حضور علیرضا بلندیان کارشناس ارشد و پژوهشگر ارتباطات در محل دانشگاه پیام نور شهرستان در جمع طلاب و دانشجویان برگزار شد.

در این دوره علیرضا بلندیان ضمن بیان ابعاد مختلف تأثیرگذاری سیاسی، اجتماعی، دینی و فرهنگی ماهواره بر زندگی افراد گفت: با توجه به قانون که استفاده از ماهواره را ممنوع کرده است عده ای مخالف بوده و همچنان توجیهاتی برای استفاده از ماهواره دارند که لازم است در توجیه این افراد بحث سواد رسانه ای را که یک سواد ضروری است بیان کرده و نحوه استفاده صحیح از امکانات روز شرح داده شود.

این کارشناس رسانه افزود: با رشد روز افزون تکنولوژی و نحوه دسترسی آسان به امکاناتی مشابه ماهواره بر همه بخصوص قشر تحصیلکرده و طلاب لازم است تا سواد رسانه ای را یاد بگیرند چرا که از تأثیرگذارترین رسانه ها بر فکر و ذهن اقشار بخصوص کودکان و نوجوانان همین ماهواره و فیلم های غیرمعقول آن است.

IMG_473444444 [puya640]

بلندیان ادامه داد: با توجه به اینکه زنان فرصت بیشتری برای استفاده از ماهواره دارند در معرض آسیب بیشتری نسبت به اقشار دیگر جامعه قرار دارند لذا باید بیشتر مراقب بوده و سعی کنند از شبکه های تلویزیونی جایگزین که هم اکنون تعداد آن کم نیست و همه زمینه ها را پشتیبانی می کند استفاده کنند.

این پژوهشگر ارتباطات اظهار کرد: کودکان از دیگر افرادی هستند که به شدت تحت تأثیر آثار سوء برنامه های ماهواره ایی قرار می گیرند که این خود هشداری برای والدین است تا این وسیله خطرناک را از محیط خانه و خانواده خود حذف نمایند.

وی تعریف ارزش های جدید، نسبی کردن ارزش ها، ایجاد نیاز کاذب در انسان، ذائقه سازی و بلوغ زود رس در کودکان و …راازجملهآسیبهایماهوارهمعرفی کرد و گفت: بهترین راهکار برای مقابله با اثرات سوء ماهواره این است که حتی الامکان خود را در معرض برنامه های این دشمن خانگی قرار ندهیم و دور شبکه های شرم ستیز را خط کشیده و در نهایت در صورتی که یکی از اعضای خانواده فیلمی را دید آن را تحلیل و نکات منفی را تذکر دهد و به موازات آن زمینه های گرایش به ماهواره را پیدا کرده و مشکلات زندگی را به نحو احسن مرتفع کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.