بمناسبت بیست و نهم روز ملی هوای پاک همایش کوه پیمایی توسط بانوان شرکت سنگ آهن برگزار شد...